Privacybeleid Super Shoes
Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2019.

Super Shoes, gevestigd aan Vincent van Goghplein 14, 7606HP, Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Super Shoes
Vincent van Goghplein 14,
7606HP, Almelo
+31642351990

Super Shoes is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@super-shoes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Super Shoes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@super-shoes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Super Shoes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Super Shoes analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Super Shoes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Super Shoes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Super Shoes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Super Shoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam > Bewaartermijn > Reden

Google Analytics > 26 Maanden > Optimalisatie site-ervaring. Relevant adverteren. Statistische informatie.

Hotjar > 12 Maanden > Optimalisatie site-ervaring. Statistische informatie.

Mailchimp > Onbeperkt of tot de gebruiker zich afmeld > Nieuwsbriefen

WordPress > Onbeperkt > Wegens verplichtingen Belastingwet

Stichting Mollie > Onbeperkt > Wegens verplichtingen Belastingwet

Versio > X Maanden > Bezoeken worden opgeslagen in webserver logboeken

Kiyoh > X Maanden > Voor de mogelijkheid om ons bedrijf te beoordelen.

Gmail > Onbeperkt > Voor communicatie met bezoekers en dergelijke

Delen van persoonsgegevens met derden
Super Shoes deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Super Shoes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Super Shoes uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google > Statistieken & Adverteren
Facebook > Statistieke & Adverteren
Hotjar > Statistieken
Versio > Onze webhost waar logboeken van IP adressen bewaard kunnen zijn
Stichting Mollie > Om betalingen te verwerken
Mailchimp > Om nieuwsbriefen uit te sturen
Searchflow > Voor optimalisatie van de vindbaarheid en advertenties
Kiyoh > Om beoordelingsuitnodigingen uit te sturen
Gmail > Om emailberichten te beheren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Super Shoes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Super Shoes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

u, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr > Facebook > Deze cookie ziet welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen mis.

SNID, SSID, APISID, SAPISID, SIDCC > Google > Google cookies met als functie meting, rapportage en spam tegenhouden

NID, SID, HSID, 1P_JAR, DV, CONSENT, _dc_gtm_UA-80552425-1 > Google > Deze cookies houden bij hoe u gebruik maakt van onze website om u zo advertenties te laten zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

d, _drt_, __gads, IDE, ID, DSID > DoubleClick > Deze cookies houden bij hoe u gebruik maakt van onze website om u zo advertenties te laten zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

_ga, _gat, _gid > Google > Deze cookies laten ons weten hoe u gebruik maakt van ons website en via welke weg u onze website heeft gevonden.

PHPSESSID, pys_fb_pixel_traffic_source, wpSGCacheBypass, wcmd,  > Onszelf > Om de site goed te laten werken.

cookie_notice_accepted > Onszelf > Om te kijken of uw de cookies heeft geaccepteerd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Super Shoes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@super-shoes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Super Shoes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Super Shoes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@super-shoes.nl